De tien gemeenten in regio Hart van Brabant, de waterschappen en de provincie zijn akkoord met het ‘concept-bod REKS’. Daarin staat hoe in onze regio duurzame energie kan worden opgewekt met zon en wind. Het Planbureau Leefomgeving rekent het bod door en telt de verwachte opbrengst van alle 30 regio’s bij elkaar op. Is het genoeg om de nationale doelstelling voor 2030 te halen? In februari 2021 moet de REKS gereed zijn voor definitieve besluitvorming.

Lees meer