Op donderdagavond 29 oktober (vanaf 19.30 uur) is de Algemene Ledenvergadering van Energiefabriek013. Deze ALV gaat vooral over samenwerking. Daarnaast staat de vaststelling van de jaarrekening 2019 op de agenda, en de benoeming van een nieuwe penningmeester. Vanwege de huidige strenge coronamaatregelen is de ALV online. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De agenda:

  • Vaststelling van de jaarrekening 2019.
  • De samenwerking in het kader van de Regionaal Energie en Klimaat Strategie (REKS). De REKS gaat over grootschalige opwekking van windenergie en zonne-energie in Midden-Brabant, als onderdeel van de landelijke afspraken. De ideeën en plannen om samen te werken met de andere 14 energiecoöperaties in Midden-Brabant worden toegelicht. Het bestuur vraagt de leden hun standpunten hierover.
  • Samenwerking ook met de 5 Tilburgse energiecoöperaties en de gemeente bij de uitrol van energieadviezen in Tilburg. Na een aanbesteding door de gemeente is deze opdracht gegund aan het bedrijf HOOM, met onze adviseur John Kwaks als projectleider. John zal aangeven hoe de leden van Energiefabriek013 (en de andere coöperaties) hier nauwer bij betrokken worden.
  • Samenwerking met de ‘dochters’ van de energiefabriek. Een korte impressie van de nieuwe website, waaraan de sites van Energiefabriek Spoorpark en Oude Ley gekoppeld worden. En informatie over de nieuwe projecten in Armhoefse Akkers (in samenwerking met GGZ), en op de geluidswal A58/afvalberg aan de Kempenbaan.
  • De ledenraad en het bestuur doen een dringend beroep op versterking. Wil je meedenken namens de ledenraad: meld je aan! Wil je  je bestuurlijke talenten verder versterken, meld je dan voor een bestuursfunctie. Gelukkig is er een aspirant penningmeester gevonden: Marc Vintges. Het bestuur vraagt de ALV tijdens deze vergadering vertrouwen in hem uit te spreken en hem in het bestuur te benoemen.