Twee keer per jaar een Algemene Leden Vergadering, het lijkt misschien een ritueel. Toch is het dat niet. De leden hebben namelijk het laatste woord in onze coöperatie. Zo hebben we op de laatste ALV onze opstelling richting de samenwerking met andere energiecoöperaties bepaald. Een grote meerderheid kon zich vinden in het voorstel, maar niet iedereen.

Op donderdagavond 20 mei is de volgende ALV. Op de agenda staat de jaarrekening 2020 met toelichting. Daarnaast geven we informatie over de stand van zaken rondom de projecten. En uiteraard roepen we op om mee te doen aan projecten en activiteiten, om met nieuwe ideeën en suggesties te komen, enzovoort. We hebben ook een thema: warmte, het grootste probleem van de energietransitie. Drie leden gaan in op de technische (on)mogelijkheden en haalbaarheid van oplossingen. De uitnodiging met stukken gaat naar alle leden. Ben je nog geen lid, geef je dan snel op via:  https://energiefabriek013.nl/word-lid/