TERUGBLIK OP HET RONDJE LANGS DE VELDEN

Op 7 april organiseerden 3 energiecoöperaties namens de 15 energiecoöperaties in onze regio het zogenaamde ‘Rondje langs de velden’ voor de leden van de stuur- en projectgroep REKS en enkele andere belanghebbenden.


Waarom dit ‘Rondje’?
Het doel van dit ‘Rondje’ was om te laten zien wie we zijn, wat we kunnen en wat onze ‘drive’ is.
Het is belangrijk dat alle ‘spelers’ binnen de REKS ons goed kennen en weten waar onze toegevoegde waarde zit.
Binnen de REKS willen wij als energiecoöperaties een duidelijke rol spelen als het gaat over burgerparticipatie en lokaal eigendom. We zijn immers energiecoöperaties van burgers en voor burgers. Onze Spinderwind-molens vormen hierbij een mooi voorbeeld.
Hoe het ging
We kijken op een geslaagd ‘Rondje’. Onze gasten lieten weten dat de tour de moeite waard was. Er is nu niet alleen een beter beeld ontstaan over wat wij als LEC’s zoal doen en wat onze ‘drive’ is, maar er is nu ook een duidelijker beeld over onze rol als het gaat over burgerparticipatie en lokaal eigendom.
Dit geeft ons een goed gevoel. Hierbij wordt over en weer nóg duidelijker dat we elkaar nodig hebben en dat een nauwe samenwerking cruciaal is voor het welslagen van de opgave waar we met elkaar voor staan in onze regio Hart van Brabant.
Hieronder een impressie van de tour.
In Rijen:

 
In Tilburg:

  
In Oisterwijk:

 

En ter afronding de groepsfoto:

Na afloop vroegen we aan onze gasten om hun reactie aan het papier toe te vertrouwen. Zie hieronder een selectie:


We denken dat dit ‘Rondje’ een schot in de roos was. We vonden het leuk om dit te organiseren, maar bovenal hebben we elkaar nóg beter leren kennen.
En dat biedt over en weer zo zijn voordelen bij het REKS-proces.

Guus van Roozendaal, Marc Vintges, Wim Tobé