De redactie heeft voor de liefhebbers weer heel wat nieuwtjes en wetenswaardigheden geselecteerd uit de vakbladen, nieuwsbrieven en blogs.

Een duurzaam leven voor beginners

Minder CO2 uitstoten? Wat kunnen wij zelf doen? Bekijk een aantal eenvoudige stappen naar een duurzaam leven.

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/een-duurzaam-leven-voor-beginners/

Miljoenen zonnepanelen recyclen

In Nederland liggen miljoenen zonnepanelen. Een zonnepaneel gaat gemiddeld zo’n 25 jaar mee en begon zijn grote opmars in 2008. Een simpele rekensom vertelt ons dan dat we vanaf 2030 een grote toestroom van zonnepanelenafval mogen verwachten. Hoe gaan we deze zonnepanelen recyclen?

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/hoe-moet-nederland-straks-miljoenen-zonnepanelen-recyclen/

Is CO2 opslag de oplossing?

In Nederland is in 2020 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem gedaald ten opzichte van 2019. Echter is het nog niet op het niveau waar we willen komen. Is het opslaan van CO2 door middel van Carbon Capture Storage de oplossing op langere termijn?

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/co2-uitstoot-fors-gedaald-in-2020/

Hoeveel zon en wind is nodig?

Hoeveel zon en win op land is nodig voor een klimaatneutraal Nederland? De netbeheerders onderzochten welke toekomstscenario’s er zijn voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

Lees meer: https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/hoeveel-zon-en-wind-op-land-is-nodig-voor-een-klimaatneutraal-nederland?

Aardgas goedkoper maken?

Het beste antwoord op de hoge aardgasprijs is: minder aardgas verbruiken. Diverse maatregelen kunnen daarbij helpen, stelt Olof van der Gaag, directeur van NVDE. Maar maak aardgas niet goedkoper. ‘Je subsidieert ook geen suiker en vet om mensen te helpen afvallen.’

Lees meer: https://nvde.us12.list-manage.com/track/click?u=1671e893a6e31394f638c36f9&id=f07610d2d0&e=fa64749014

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Een Algemene Maatregel van Bestuur biedt bij afbouw van de salderingsregeling een harde garantie op een redelijke terugleververgoeding van minimaal 80 procent voor stroom die consumenten opwekken met zonnepanelen. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i24980/afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen-amvb-biedt-harde-garantie-voor-redelijke-vergoeding-opgewekte-stroom

Oproep Eigen Huis aan nieuw kabinet

De Vereniging Eigen Huis roept de politieke partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen op om de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen te behouden. Verduurzaming van woningen is volgens de vereniging van huiseigenaren een collectieve plicht om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Lees meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25047/oproep-eigen-huis-aan-nieuw-kabinet-behoud-salderingsregeling-voor-zonnepanelen-en-stimuleer-thuisbatterij

Burgerparticipatie in zakelijke zonne-energieprojecten

‘Financiering is een van de majeure hobbels voor participatie door energiecoöperaties in grootschalige zonne-energiesystemen’, aldus Anne Marieke Schwencke. ‘Er is meer nodig dan een goede businesscase.’

Lees meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25329/burgerparticipatie-in-zakelijke-zonne-energieprojecten-financiering-een-van-de-grote-issues

Haalbare en betaalbare energietransitie woningeigenaren

‘Een haalbare energietransitie voor huiseigenaren begint met begrip’, aldus Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. ‘Beleid en financieringsmogelijkheden moeten op behoeften worden afgestemd, te beginnen wat betreft no regret-maatregelen.’

Lees meer: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25326/eigen-huis-haalbare-en-betaalbare-energietransitie-woningeigenaren-begint-met-begrip

Zonne-energie delen met je buren

Dankzij een klein apparaatje kun je straks de opgewekte zonne-energie delen met je buren, aldus Zonneplan. Zonneplan werkt namelijk aan een innovatief apparaatje, waardoor klanten met zonnepanelen elkaars opgewekte stroom kunnen gebruiken.

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/zonne-energie-delen-met-je-buren/

Extra subsidie voor elektrische auto’s

Met een totaal van 90 miljoen verhoogt het kabinet de komende jaren het subsidiebudget voor particuliere elektrische auto’s. Ook wordt het fiscale voordeel voor dure zakelijke auto’s kleiner. Het kabinet hoopt met deze nieuwe maatregelen een boost te geven op de markt voor elektrische auto’s.

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/er-komt-extra-budget-voor-de-subsidieregelingen-voor-elektrische-personenautos-en-bestelautos/

Zonnepanelen op eigen balkon

Geen geschikt dak, maar toch zonnepanelen? Een balkoncentrale kan dan uitkomst bieden, om toch een beetje duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op het balkon.

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/de-balkoncentrale-zonnepanelen-op-eigen-balkon/

Opwarming klimaat gaat richting catastrofale 3 graden

We stevenen af op een catastrofale opwarming van het klimaat van 2,7 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Dat is ver boven het niveau dat wetenschappers als grens voor een veilige wereld aangeven.  https://www.duurzaamnieuws.nl/opwarming-klimaat-gaat-richting-catastrofale-3-graden-zeggen-vn/

Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk

Het kabinet heeft de GasUnie opdracht gegeven om het gasnetwerk geschikt te maken voor de transport van waterstof. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld, dat straks over een echt waterstofnetwerk beschikt. De beslissing van het kabinet is een grote doorbraak binnen de energietransitie.

Lees meer: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/nederland-bouwt-gasnet-om-tot-waterstofnetwerk/