Energiefabriek013 vraagt gemeente om burgerberaad energietransitie

In september 2022 organiseerde Energiefabriek013 een succesvolle inleiding over het democratische instrument burgerberaad. Daarna is een initiatiefgroep aan de slag gegaan met de vraag hoe zo’n burgerberaad in Tilburg over het onderwerp energietransitie eruit zal moeten zien. Dat heeft geleid tot een voorstel en verzoek aan het gemeentebestuur om een burgerberaad over de energietransitie te gaan houden.

De gemeenteraad zat gelukkig ook niet stil en organiseerde een inspiratiebijeenkomst met Eva Rovers over dit onderwerp. Eva Rovers is expert en warm pleitbezorger van het burgerberaad. Ze schreef het boekje ‘En nu is het aan ons’. De inspiratiebijeenkomst vond plaats op 15 mei. Eva hield een bevlogen pleidooi, waarna raadsleden vragen stelden.

Daarna bood Frank Vermeulen namens de initiatiefgroep burgerberaad Energiefabriek013 ons voorstel aan het gemeentebestuur aan. Frank deed dat op overtuigende wijze. Hij noemde de energietransitie de belangrijkste opgave van dit moment, die invloed heeft op het leven van alle Tilburgers. Sociale rechtvaardigheid is hierbij essentieel. Hebben we ook oog voor mensen die dreigen af te haken, horen wij ook hun perspectief, hun zorgen en hun ideeën? Hij benadrukte dat de een burgerberaad een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Mensen moeten zich daarin kunnen herkennen. Hij verbloemde daarbij niet dat de leden van de Energiefabriek013 geen dwarsdoorsnede vormen van de samenleving.

Bekijk hier de aanbiedingsbrief van Energiefabriek013.

Lees hier het artikel van Pieter van Harberden in het Brabants Dagblad.

Kijk hier de inspiratiebijeenkomst terug. De bijeenkomst start op 5.09.40 uur. De bijdrage van Eva Rovers begint om 5.17.40 uur. Frank Vermeulen biedt vanaf 6.26.45 uur het voorstel en verzoek aan het gemeentebestuur aan.

Ook landelijk denken burgers actief mee. Dat gebeurt in de Inwonerraad Energie.