Het wordt met de dag lichter buiten. Met de eerste zonnestralen beginnen we te ontwaken uit de winterslaap. De zonnepanelen gaan weer lekker veel stroom leveren! We hebben trouwens ook in de donkere dagen mooie bijeenkomsten gehad met Energiefabriek013.

Warmtenetwerk

In november hebben we een boeiende excursie naar de Amercentrale gehad, gevolgd door een ‘warmte’ avond. Tijdens deze avond hebben vertegenwoordigers van Ennatuurlijk en de Amercentrale de opties voor verduurzaming van het warmtenet toegelicht. Ook werd het ‘duurzaamheidsgehalte’ van stoken met biomassa genuanceerd met argumenten voor en tegen. Interessant dat de meningen varieerden van biomassa als transitiebrandstof (met scherpe eisen aan herkomst en kwaliteit van het hout) tot een nadrukkelijk ‘niet doen!’. Een verslag en de presentaties van deze avond vind je op de site

We barsten van de energie, maar …

In januari ging het over de boeiende en optimistische stelling: hernieuwbare energie genoeg, maar hoe krijgen we die bij de afnemers? Vanuit onderzoeksbureau CE Delft is het dilemma van de netcongestie geschetst. Dat wil zeggen dat het aanbod soms groter is dan het netwerk aan kan. Onze netbeheerder Enexis heeft uitgelegd hoe zij hard werkt aan oplossingen om dit te fixen. Lastig is dat er in gebieden met weinig bebouwing volop ruimte is voor zonneweiden, maar dat daar weinig vraag is en er geen zware bekabeling aanwezig is. Terwijl we in gebieden met veel bebouwing – en dus veel behoefte aan elektriciteit – de ruimte liever gebruiken voor wonen en andere functies.  ‘Ga het dak op met die panelen!’ is dus geen loze scheldpartij. 

Verder mochten we genieten van een boeiende presentatie van de directeur van de Energieacademie van Samso, een eiland voor de Deense kust. Hij was, geheel overeenkomstig het streven van minder vliegbewegingen, via een internetverbinding dicht bij ons in de zaal. De zeer gedreven presentator werd soepel ondersteund door Jona, een jongere die actief is in de jeugdige klimaatbeweging. 

Beide avonden zijn in samenwerking met de gemeente Tilburg georganiseerd (met dank aan wethouder Oscar Dusschooten). Daarbij mochten we de inhoud onafhankelijk invullen. Zodra dat weer kan, willen we volgende bijeenkomsten organiseren. Heb je daar ideeën voor, of wil je meewerken? Neem dan contact op. 

Lucia Kleinegris