Energiefabriek013 wil met diverse projecten de energietransitie – een klein beetje – mee vorm geven, maar wil de energietransitie werkelijk van de grond komen dan zullen veel meer Tilburgers moeten kunnen meedoen. Veel meer stemmen moeten worden gehoord door beleidsmakers en de politiek.

Afgelopen september heeft Energiefabriek013 in haar jaarlijkse lezing de vraag hoe de zeggenschap van burgers kan worden versterkt, centraal gesteld. Ze heeft G1000.nu gevraagd een G1000.nu-café over een Burgerberaad te organiseren. G1000.nu ondersteunt burgers bij het organiseren van een Burgerberaad, in een G1000.nu-café wordt uitleg gegeven over een Burgerberaad en het kan een opmaat zijn naar een Burgerberaad.

In een Burgerberaad buigt een gelote groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Ze laten zich daarbij grondig informeren en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen die het algemeen belang het beste dienen. Een Burgerberaad draagt de belofte in zich een representatieve, diverse groep burgers te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, en kan een gedegen invloed hebben op democratische besluitvorming. Tijdens het G1000.nu café is stilgestaan bij de vraag wat een Burgerberaad is, welke spelregels er zijn en wat de rol van een burgerberaad in de energietransitie kan zijn. Met de ruim 70 deelnemers is gezocht naar antwoorden. Een flinke groep deelnemers was enthousiast over het instrument Burgerberaad en zij hebben zich aangemeld om mee te doen aan een vervolg: het organiseren van een echt Burgerberaad. In oktober is deze groep van start gegaan met de vraag: ’ Is een Burgerberaad een goed instrument om veel meer mensen bij de energietransitie te betrekken en hoe gaan we dat organiseren’.

Als het aan Energiefabriek013 ligt komt het Burgerberaad eraan!

Wil je meedoen of wil je meer informatie?