Op 27 juni 2022 heeft de tweede ALV plaatsgevonden van Energiefabriek Armhoef. De zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd en de gehele installatie wordt op 7 juli gekeurd. Aansluitend kan de installatie officieel in gebruik genomen worden. Daarmee is ook deze zelfstandige ‘dochter’ van Energiefabriek013 nu ook echt het huis uit.

De hoge energieprijzen zijn uitermate vervelend voor de afnemers van elektriciteit. Voor de opwekkers, zoals Energiefabriek Armhoef, heeft het een positieve uitwerking: de prijs, die betaald wordt voor de opgewekte elektriciteit is nu erg hoog en zelfs zo hoog dat deze de subsidie ver overstijgt. Energiefabriek Armhoef stelt om die reden het moment, waarop de subsidie ingaat, zo lang mogelijk uit.

Energiefabriek Kempenbaan heeft een belangrijke hobbel genomen. De gemeente heeft laten weten dat ze nu de vergunning gaat verlenen. Aansluitend hieraan kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nog bezwaar indienen tegen de vergunning. Voor ons betekent het dat nu een einde gekomen is aan een periode van stilstand op dit vlak. Wat rest is de netaansluitingsproblematiek. Aansluiten op het Elizabethziekenhuis heeft nog steeds onze voorkeur maar we houden ook de ontwikkelingen bij Enexis nauwlettend in de gaten.

De inschrijvers voor deelname aan Energiefabriek Kempenbaan zullen binnenkort een uitgebreidere nieuwsbrief ontvangen, waarin we hun informeren over de recente ontwikkelingen, de huidige stand van zaken en de verwachtingen, die we hebben over het verdere verloop.