Voor Energiefabriek Armhoef is alles in gereedheid gebracht om de installatie te plaatsen en in gebruik te nemen. Op 1 ding na: op de platte daken van GGz Breburg moeten extra hemelwaterafvoeren (noodoverstorten) worden aangebracht. Zo kan bij grote regenval het water af worden gevoerd. Dat is wettelijke verplicht doordat wij een zonne-installatie op het dak bijplaatsen en de belasting (en doorbuiging) van het dak daardoor toeneemt. Deze noodoverstorten worden op kosten van Energiefabriek Armhoef aangebracht. Inmiddels is duidelijk waar deze moesten komen en hoeveel.

Nu wordt de opstalovereenkomst getekend en kunnen de panelen het dak op. Binnenkort gaan we de eerste stroom leveren. Dat is bij de huidige elektriciteitsprijzen geen moment te vroeg.