Energiefabriek Armhoef heeft de eerste ALV georganiseerd. Daarin is besloten om de opdracht te geven om de installatie op de locatie GGz Breburg (Jan Wierhof) te realiseren en aan te sluiten. Het voorbehoud is dat de Opstalovereenkomst met GGz Breburg op korte termijn afgesloten wordt. Streefdatum is om op 1 januari 2022 de stekker in het stopcontact te kunnen steken. De realisatie en aansluiting van de locatie Basisschool Armhoefse Akkers is nog niet zeker. De draagkracht van dat dak wordt nog nader onderzocht.

Meer informatie over het project vind je hier>> https://energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriek-armhoef/