Op 1 april 2021 heeft Energiefabriek Armhoef de aanvraag voor subsidie volgens de nieuwe postcoderoosregeling (SCE) ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft 12 weken de tijd om te reageren op de aanvraag. We verwachten de uitslag vóór 1 juli en dan kunnen we de ledenovereenkomsten sluiten en de inleg innen. In de tussentijd maken we de keuze voor een installateur (de aanbestedingsprocedure loopt) en voor een energiemaatschappij, die de elektriciteit van ons gaat kopen. De planning is om einde van het derde of begin van het vierde kwartaal het project operationeel te hebben.

Derde dak?

Tot een dag voor de subsidieaanvraag is de optie open gehouden om, naast de daken van basisschool Armhoefse Akker en GGz Breburg, een derde dak toe voegen. Daarmee zouden we meer panelen beschikbaar krijgen en meer deelnemers de mogelijkheid kunnen bieden om mee te doen. Helaas kon de eigenaar op het laatste moment geen Intentieverklaring overleggen voor het afsluiten van een opstalrecht. Die Intentieverklaring is een verplicht onderdeel voor de subsidieaanvraag. Als die Intentieverklaring alsnog komt, wordt opnieuw bekeken of de aanvraag uitgebreid kan worden.

Lees meer op onze website: https://energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriek-armhoef/