Voor Energiefabriek De Reit staan alle seinen op groen. De meterkast is geplaatst en verbonden met de zonne-installatie. Alleen de kabel van Enexis moet nu nog aangesloten worden. Dit kan elk moment gebeuren en dan kunnen de zonnepanelen elektriciteit gaan produceren. De Tilburgers, die zich voor het project hebben ingeschreven, worden een dezer dagen benaderd. Dan kunnen ze hun belangstelling omzetten in een formele ledenovereenkomst en het geld overmaken voor de aanschaf van hun aandeel in het project. Kort daarna wordt de eerste ALV van coöperatie Energiefabriek De Reit georganiseerd.

De uitbreiding met de installatie Langestraat wordt nu nader uitgewerkt. Pas recent is namelijk de SC-regeling voor 2024 opengesteld en zonder de voorwaarden bij deze regeling en de te hanteren subsidiebedragen was het niet mogelijk om een betrouwbare businesscase op te stellen. Nu dit bekend is, kunnen we het verder uitwerken. Met de dakeigenaar zijn we namelijk al eerder tot overeenstemming gekomen.