In het project Energiefabriek Kempenbaan zijn we geconfronteerd met een nieuwe hobbel: stikstof! De uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling kwam precies op het moment dat onze Omgevingsvergunning zou worden gepubliceerd en de reactieperiode van 6 weken voor bezwaarmakers zou ingaan. De timing kon niet ongelukkiger. We moesten aantonen dat we met dit project geen stikstof produceren die neer kan slaan op bijvoorbeeld de Kampina. En dat zowel tijdens de bouw als gedurende de ruim 15 jaar dat we het zonnepark gaan exploiteren. Gelukkig heeft ons projectgroepslid Luc Pellis de benodigde berekening kunnen maken. Die berekeningen zijn door de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant beoordeeld en goedgekeurd.

In de tussentijd starten we het aanbestedingsproces op, zodat we geen tijd meer verliezen. Daarvoor hebben we binnen de projectgroep voldoende expertise aanwezig.

Wat de netaansluiting betreft, staan nog steeds de twee opties open: aansluiten bij Enexis of aansluiten bij ziekenhuis ETZ. ETZ heeft onze voorkeur (lokaal opwekken en lokaal gebruiken). Met het ETZ hebben we ook een principe-afspraak. Het voordeel is dat we dan de planning in eigen hand hebben. Maar die aansluiting is veel duurder dan de aansluiting bij Enexis. De onduidelijkheid over de ruimte die Enexis kan bieden op het net, duurt voort en maakt het onaantrekkelijk om daar op te wachten; dit kan nog jaren duren. We zijn nog met Enexis in gesprek, maar het perspectief is niet positief.

Positief is dat de subsidiebedragen voor ons project, die een financieel fundament onder de business case leggen, in 2023 een stuk hoger zijn dan in 2022. Daar staat wel tegenover dat de kosten nu sterk aan het stijgen zijn en we die hogere vergoeding ook nodig zullen hebben.