De ontwikkeling van ons project verloopt gestaag maar helaas niet zonder rimpelingen. We hebben een paar tegenvallers moeten verwerken. De aansluiting op het ziekenhuis brengt helaas zeer hoge kosten met zich mee. Hoewel we deze optie nog niet helemaal hebben verworpen, zetten we nu ook volop in op aansluiting op het Enexis-netwerk. Probleem hierbij is dat we daar in een wachtlijst terecht komen, vanwege overbelasting van het net (netcongestie). Ook maakt de gemeente bezwaar tegen het plaatsen van panelen en een hekwerk dicht langs de Leije. Dat is jammer omdat we nu ons ecologie-vriendelijke ontwerp moeten aanpassen. We zijn daarover nog in gesprek maar de uitkomst is ongewis. Een bescheiden voordeel is dat we in dit geval geen watervergunning hoeven aan te vragen. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zo is onze opzet van het sociaal deel van ons project positief ontvangen bij de buurtondersteuners van ContourdeTwern. Zij zijn het die ons kandidaten moeten voordragen. Ook hebben we de bevestiging gekregen dat All-in-Power ons zal kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het sociaal project. Het nieuws over onze aanpak gaat rond en vanuit o.a. Delft is al interesse getoond over onze aanpak.

De stijging van de elektriciteitsprijzen heeft maar een beperkt effect op onze businesscase. Dat komt omdat de subsidieregeling de prijseffecten goeddeels dempt. Pas wanneer de elektriciteitsprijs extreem hoog wordt, zal de coöperatie hogere inkomsten verwerven door de stroomverkoop. Op dit moment is er sprake van een forse stijging van de prijs van zonnepanelen. De verwachting is dat deze prijsstijging tijdelijk is en weer weggeëbd zal zijn tegen de tijd dat wij gaan aanbesteden. Daarom maken we ons daar geen zorgen over.

De werving van deelnemers krijgt een ander accent. Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen, moeten we een minimum aantal leden krijgen. Daarom zullen we nu proberen meer deelnemers te vinden, die een klein aantal participaties wil afnemen (liefst minder dan 15 per deelnemer). Overigens blijven alle inschrijvingen welkom, ook als iemand meer participaties wil reserveren.

Ondanks alle ontwikkelingen hebben we de planning nog niet aangepast. Het doel is nog steeds om het project in de tweede helft van 2022 operationeel te hebben.