Energiefabriek Kempenbaan is in de laatste fase van de ontwikkeling gekomen. Alle benodigde vergunningen zijn binnen en definitief/onherroepelijk. Het gesprek met het Klimaatfonds over de formalisering van de externe financiering is in gang gezet, de erfpachtovereenkomst wordt voorbereid door het terrein samen met gemeente en Omgevingsdienst te schouwen en de afspraken met het ETZ-ziekenhuis over de netaansluiting worden geformaliseerd. Ondertussen loopt de aanbesteding, die in januari moet leiden tot de gunning van de opdracht. De werving voor het Sociaal project (via ContourdeTwern en andere maatschappelijke partners) is gestart. In het tweede kwartaal van 2024 willen we operationeel zijn.

Op 9 september heeft de projectgroep voor de inschrijvers en de aanmelders voor de wachtlijst een pré-ALV gehouden in Cinecitta. Zo’n 75 personen waren aanwezig. Hier is uiteengezet waar we staan met het project, hoe we de aanvragen voor certificaten gaan toewijzen (we hebben namelijk veel meer aanvragen dan we certificaten beschikbaar hebben) en welke zaken we moeten regelen. Voor dat laatste hebben we een beroep gedaan op de aanwezigen om de projectgroep bij verschillende zaken te ondersteunen. Dit heeft een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

In de komende weken worden de inschrijvers benaderd om hun inschrijving te bevestigen door de ledenovereenkomst te ondertekenen en te betalen voor de certificaten.