Het project Kempenbaan zit nu in de fase van aanvraag Omgevingsvergunning. We hebben inmiddels ook contact gelegd met Rijkswaterstaat over de afrastering om ons zonnepark. En met Waterschap de Dommel bespreken we onze wens om de Nieuwe Leije als natuurlijke begrenzing te gaan gebruiken.

Voor de netaansluiting volgen we nu twee sporen: een eigen aansluiting bij Enexis of aansluiten op het ziekenhuis. Enexis geeft grootgebruikers in Tilburg-Zuid op dit moment geen toestemming om elektriciteit terug te leveren aan het net. Toch hebben we een aanvraag ingediend, zodat we direct in beeld komen als die situatie verandert. Aansluiten op het ziekenhuis wordt hierdoor aantrekkelijker. Dat zou wel betekenen dat we een kabel onder de Nieuwe Leije door moeten trekken. Daarover zijn we in gesprek met Waterschap De Dommel.

In september is er een wervende bijeenkomst ‘op de berg’. Daarmee starten we de promotie voor deelname aan dit project. De datum volgt nog. Iedereen die zich al ingeschreven heeft, wordt hier zeker voor uitgenodigd.

Voor de inpassing van ons project in de omgeving hebben we een landschapsarchitect in de arm genomen. Dit is Urban Jazz geworden. Dit bureau kent de omgeving goed, want het heeft ook het landschap rond de Leyhoeve ontworpen.

Het PON & Telos gaat ons ondersteunen bij de ontwikkeling van het sociaal deel van ons project. Daarmee maken we deelname ook mogelijk voor Tilburgers binnen het postcodegebied met een krappe financiële situatie. Ook zijn we in gesprek met ContourdeTwern hierover.