Energiefabriek Kempenbaan zit in de fase van de aanbestedingen. De uitkomst hiervan wordt op dit moment geanalyseerd en beoordeeld. Wanneer de uitkomst positief is en er passende antwoorden op onze vragen gegeven zijn, kan tot opdrachtverstrekking worden overgegaan. Mocht de uitkomst onverhoopt niet positief zijn, dan zullen we opnieuw moeten aanbesteden.

Op 2 december 2023 was er een inloop voor de inschrijvers op het project in Buurtcentrum Jeruzalem. Veel daarvan zijn langsgekomen om al hun vragen aan het projectteam te stellen en om hun ledenovereenkomst te ondertekenen. Na ondertekening van de overeenkomst en betaling van de certificaten zijn ze volledig lid geworden van de coöperatie. De coöperatie is nu echt ‘los van de wal’!