In de loop van april gaat de subsidieaanvraag de deur uit. Dan is aan alle voorwaarden voldaan: we hebben dan een omgevingsvergunning, een watervergunning en toestemming van Rijkswaterstaat om een hekwerk te plaatsen. De problematiek van de netaansluiting is dan waarschijnlijk nog niet helemaal opgelost. Maar Enexis heeft toegezegd dat zij de subsidieaanvraag zullen ondersteunen met het afgeven van een zogeheten transportindicatie. In de tussentijd blijven we met Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in gesprek over de mogelijkheid om daar aan te sluiten. De planning is dat we eind dit jaar in de lucht zullen zijn.

De vraag naar participaties is zo groot dat we bijna uitverkocht zijn. We voorzien dat we straks moeten kiezen:

  • zoveel mogelijk leden met elk een kleiner aandeel;
  • of minder leden van wie we de aanvragen volledig honoreren.

Daar zullen we ons in de projectgroep nog eens over buigen. We gaan ook meer druk zetten op het gevuld krijgen van het sociaal project, waarbij ook mensen met een smalle beurs kunnen meedoen.

In de tussentijd is de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan U.A. op 22-02-2022 formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Frans Lemmens is voorzitter, Peter Beijer is secretaris en John Kwaks is penningmeester. Dit bestuur wordt deels vervangen en eventueel uitgebreid bij de eerste formele ALV van de nieuwe coöperatie. Vanaf dan moeten bestuursleden lid zijn van de coöperatie.

Bij de ontwikkeling van het sociale deel van ons project krijgen we ondersteuning van PON & Telos. Zij zullen over onze zoektocht naar een geschikte invulling gaan publiceren. In hun online-magazine hebben zij al een eerste, zeer lezenswaardigartikel over ons en een Eindhovens project geschreven. Je kunt het hier vinden. (PS: waar in het artikel het bestuur of de bestuursleden van Energiefabriek013 wordt genoemd, dien je ‘leden van de projectgroep Energiefabriek Kempenbaan’ te lezen; kleinigheidje.)