Energiefabriek Kempenbaan is het meest ambitieuze project van Energiefabriek013 tot nu toe. Het betreft de realisatie van een zonnepark op de flank van de geluidswal tussen het Van der Valkhotel Tilburg en het Elisabethziekenhuis langs de A58. Hier moet een zonne-installatie worden gerealiseerd met een vermogen van 1,5 MWpiek. Oftewel ruim 4.500 zonnepanelen van 330 Wpiek. Het is een postcoderoosproject voor inwoners van de gemeente Tilburg in het gebied onder de spoorlijn vanaf Berkel-Enschot tot en met De Blaak/Zorgvlied/De Reit en de inwoners van Goirle, Hilvarenbeek en Moergestel.

Omgevingsvergunning

De projectgroep, die Energiefabriek Kempenbaan ontwikkelt, stelt alles in het werk om dit jaar nog de subsidie aan te vragen voor dit project. De aanvraagperiode loopt tot uiterlijk 1 december van dit jaar of totdat het budget voor aanvragen van dit jaar op is. De allesbepalende factor, het kritieke pad in de planning, is de verlening van de omgevingsvergunning. De aanvraag daarvoor is ingediend bij de gemeente maar behalve de gemeente zijn er veel andere instanties die zich uit moeten spreken over onze plannen. Ook met onze buren hebben we gesproken (Van der Valkhotel Tilburg, Woonlandschap De Leyhoeve en ETZ locatie Elisabethziekenhuis). Zij hebben geen bezwaar tegen onze komst. We mikken op een vergunningverlening in het laatste kwartaal van dit jaar, dus krap wordt het wel. Naast de omgevingsvergunning hebben we een vergunning van Rijkswaterstaat nodig en van Waterschap De Dommel in verband met de afrastering op het terrein.

Netaansluiting

Parallel aan het vergunningentraject, bekijken we hoe we onze installatie kunnen gaan aansluiten op het (elektriciteits-)netwerk van Enexis. Behalve de mogelijkheid om zelf een aansluiting aan te vragen, onderzoeken we of we kunnen aansluiten op de netwerkaansluiting van onze buren Van der Valk, De Leyhoeve en het Elisabethziekenhuis. Dat scheelt ons kosten en ook tijd. Een definitieve keuze hebben we nog niet gemaakt.

Coöperatie

De eerste gesprekken hebben we gevoerd met de notaris voor de oprichting van de coöperatie. We bekijken nu nog samen met de notaris de formulering van de doelstellingen; we willen namelijk een actieve coöperatie waarin alle leden gelijke rechten hebben en dat moeten we goed verwoorden in de statuten. Aan de andere kant mogen de statuten niet zo dwingend zijn, dat de leden in een keurslijf terecht komen: de toekomstige Algemene Ledenvergadering is uiteindelijk de baas.

Grondovereenkomst

Met de gemeente zijn we in gesprek over de overeenkomst voor het gebruik van de grond. Vanwege de nieuwe postcoderoosregeling, SCE genaamd, moeten we het project in 3 stukken opknippen, waarbij ieder deel op een eigen perceel ‘gehuisvest’ wordt. De gemeente is bereid om samen met ons te bepalen, waar de perceelgrenzen precies moeten komen te liggen. Daarna sluiten we de overeenkomsten af.

Werving deelnemers

We starten binnenkort met een actieve wervingscampagne om alle certificaten aan de man te brengen. De mensen, die zich al hebben aangemeld, zullen worden geïnterviewd, zodat we weten welke motieven bij de aanmelding een rol hebben gespeeld. Op basis daarvan vullen we de campagne in met een pakkend beeldmerk en een goed verhaal. Wellicht kunnen we ons project ook al zichtbaar maken op de geluidswal?

Sociaal projectdeel

20% van de certificaten zal terecht komen bij Tilburgers ‘met een smalle beurs’. We hebben inmiddels een aardig beeld hoe we er voor kunnen zorgen dat zij financieel mee kunnen profiteren, zonder dat de opbrengst direct door een schuldeiser of uitkerende instantie in beslag genomen wordt. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn en de kunst zal zijn om potentiële deelnemers het verhaal goed uit te leggen. De gemeente denkt met ons mee en we zijn zelf in gesprek met o.a. de Voedselbank en het PON/Telos dat onderzoek heeft gedaan naar deze doelgroep.

Financiering

De financiering van het project met vreemd vermogen is rond. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd dat wij een lening krijgen van €750.000 voor de investering in de installatie. Daarmee is bijna 75% van het benodigde vermogen ingebracht. Door de deelnemers zal nog €360.000 moeten worden ingelegd, wat neerkomt op een prijs van €100 per certificaat.

Voor het risicodragend vermogen voor de ontwikkelfase is €99.000 beschikbaar(€50.000 van de gemeente, €39.000 door crowdfunding onder de leden van Energiefabriek013 en €10.000 wordt beschikbaar gesteld door het bestuur van Energiefabriek013). Na succesvolle ontwikkeling van het project zullen deze bedragen worden terugbetaald.

Planning

De planning is gericht op het indienen van de aanvraag bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor 1 december 2021. Als dat lukt, dan heeft RVO 12 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Dit betekent voor de planning dat we in het eerste kwartaal van het volgende jaar de opdracht zouden kunnen verstrekken aan een installateur. Voorafgaand daaraan voeren we de aanbestedingsprocedure uit en zoeken we een partij om de opgewekte elektriciteit aan te verkopen (we zijn al in gesprek met marktpartijen). Na opdrachtverlening zal het zeker een maand of 2 duren om het park te bouwen.

Lees meer op onze website: https://energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriek-kempenbaan/