Op donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur is onze jaarlijkse Energielezing. Zet de datum alvast in je agenda, want het wordt weer interessant! Het thema: We barsten van de energie, maar… We staan tijdens deze Energielezing stil bij een wonderlijke ontwikkeling. Op veel plaatsen worden initiatieven opgestart om duurzame energie op te wekken, tegelijkertijd kan het energienet het aanbod niet aan. Op die manier wordt er in plaats van een stimulans, juist een rem gezet op duurzame energie-opwekking!  We hebben sprekers uitgenodigd die inzicht kunnen geven in het toekomstige elektriciteitsnet en we nemen een kijkje over de grens. Wat valt er bijvoorbeeld te leren van het Deense eiland Samsø? Deze Energielezing organiseren we in samenwerking met de gemeente Tilburg.