In deze nieuwsbrief stellen we geregeld één van onze energieadviseurs aan je voor. Dit keer is dat Martijn Spijkers. 

“Als onafhankelijk adviseur, onder de naam Spijkers Energie Advies, richt ik mij op energieadvies in de breedste zin des woords. Mijn diensten bestaan uit technisch en financieel advies. En uit procesbegeleiding om te komen tot een integrale oplossing, die voldoet aan de wensen en behoeften van mijn klanten. Denk hierbij aan energieadvies,  thermografisch onderzoek, nZEB-berekeningen / Nul-op-de-meter,  EPA-U & EPA-W energielabels en energie maatwerkadvies. Ik adviseer over de bestaande gebouwde omgeving en nieuwbouw, van zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Ik doe dit voor allerlei opdrachtgevers: particulieren, bedrijven, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Centraal in mijn aanpak staat het verbeteren van de kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspannen met als beoogd resultaat een verlaging van energielasten. Met mijn inzet wil ik graag een bijdrage leveren aan een verantwoorde maatschappij en een beter klimaat. Voor nu en in de toekomst.”