Voorlopig blijft de regeling in de huidige vorm nog bestaan. De Belastingdienst zal ook een Aanwijzing afgeven, die 15 jaar geldig is. Minister Wiebes heeft aangekondigd de regeling te willen veranderen maar het is nog niet duidelijk hoe. De minister heeft daarbij verklaard dat de regeling hoe dan ook aantrekkelijk zal blijven voor de deelnemers.