In de statuten is opgenomen dat de leden niet aansprakelijk zijn (UA). De risico’s zijn voor de coöperatie die verzekerd is voor:

  1. onheil van buiten (breuk, diefstal, etc.)
  2. stagnatie in stroomlevering
  3. wettelijke aansprakelijkheid.