De certificaten in Energiefabriek Kempenbaan worden gefinancierd met eigen inleg van de deelnemer en voor een groot deel met een lening vanuit het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg. De Gemeenteraad moet nog toestemming geven voor deze lening. Vanuit het college van B&W en de ambtelijke organisatie is positief geadviseerd hierover. De behandeling in de gemeenteraad wordt op korte termijn verwacht. Met de jaarlijkse opbrengst van de exploitatie wordt eerst de lening van de gemeente afgelost en daarna wordt de winst per certificaat uitgekeerd.

Met deze lage prijs willen we de drempel voor inwoners van Tilburg om deel te nemen zo klein mogelijk maken. Zo kunnen we zoveel mogelijk leden voor de coöperatie werven.