Voordat de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. investeert in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Spinderdelen) beschikbaar te stellen, is door de lokale energiecoöperaties het ontwikkelproces van het windpark al vanaf het begin nauwgezet gevolgd. Deskundigen uit de coöperaties fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces op kritische wijze. Waar nodig, is juridisch en financieel advies ingewonnen.

Ook de financier van het overig vermogen controleert de betrouwbaarheid en levensvatbaarheid van het project voordat dit vermogen wordt verstrekt.