De voorbereiding en de bouw van de vier windmolens kostte ruim € 15,5 miljoen. Dit bedrag is bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd vermogen is ingebracht als lening door een bank.

Zowel het vreemde als het eigen vermogen is ingebracht in Spinderwind BV, de entiteit waarin ook de investeringen (met name de windmolens) zijn ingebracht.