De voorbereiding en de bouw van de 4 windmolens kost ruim € 15,5 miljoen. Het werkelijke bedrag wordt duidelijk zodra de keuze voor de windmolens is bepaald.

Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd vermogen wordt ingebracht als lening door een bank.

Zowel het vreemde als het eigen vermogen wordt ingebracht in Spinderwind BV, de entiteit waarin ook de investeringen (met name de windmolens) zijn ingebracht.