Er komen waarschijnlijk zo’n 390 zonnepanelen op de daken van de basisschool en GGZ samen. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 43 gezinnen. Volgens de regelgeving hebben we tenminste 31 deelnemers nodig, maar we verwachten dat het er meer zullen worden.