Er komen 4.500 zonnepanelen op de geluidswal met een totaal vermogen van 1,5 MWp. De regelgeving schrijft voor dat de coöperatie dan tenminste 300 leden moet hebben (1 lid per 5 kWp).