De regelgeving schrijft voor dat de coöperatie dan tenminste 9 leden moet hebben (1 lid per 5 kWp), maar we mikken op 35 of meer deelnemers.