Ja, als je een of meer certificaten koopt voor dit project, word je automatisch lid van de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan (maar niet van Energiefabriek013). Er is inmiddels een oprichtingsbestuur voor de nieuwe coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Kempenbaan zal Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel overdragen aan het bestuur van Energiefabriek Kempenbaan. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.