Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Oude Leij draagt Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Energiefabriek Oude Leij. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.