Energiefabriek Kempenbaan valt niet onder AFM-toezicht. Wel moet deze investeringsactiviteit aangemeld worden bij AFM. We zijn daarom verplicht de potentiële investeerders uitgebreid voorlichten. Daarvoor verschijnen binnenkort een informatiedocument en een factsheet. Voorbeelden daarvan kunt u vinden op de website van Energiefabriek Spoorpark.