Voordat u daadwerkelijk inschrijft op uw participaties/aandelen adviseren wij u het Informatiedocument Coöperatie Energiefabriek Spoorpark en Factsheet Energiefabriek Spoorpark volledig door te nemen.