Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Oude Leij geldt geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).