Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Kempenbaan geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project wordt wel aangemeld bij de AFM. En we gaan documenten opstellen met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.