Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Spoorpark geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project is wel aangemeld bij de AFM. En we hebben documenten opgesteld met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.