Nee, de energiebelasting op groene en grijze stroom is gelijk. Ook bij het dag- en nachttarief van elektriciteit is er geen verschil in de energiebelasting.