Ja, dat mag. Voor iedere nieuwe installatie zal de coöperatie een eigen aanvraag moeten indienen voor productiesubsidie.