Nee, dat is niet rechtstreeks mogelijk. Tilburgers, die hiervoor in aanmerking komen, worden aangemeld door maatschappelijke organisaties. Die kennen de specifieke (financiële) situatie van de betrokkene en vinden dat hij of zij geholpen kan worden met deelname aan de coöperatie. Na deze aanmelding neemt een bestuurslid van de coöperatie contact op om het project verder uit te leggen. Wanneer de betrokkene dan ook mee wil doen, wordt de deelname verder geregeld.