Ja, met de verwachte winstuitkering verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar mee blijft delen in de winst). Dit project valt namelijk onder de vernieuwde postcoderoos-regeling. Over de elektriciteit die is opgewekt met de panelen, ontvangt de coöperatie een productiesubsidie. Daarnaast verkoopt de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier. De winst, die de coöperatie maakt wordt voor het grootste deel uitgekeerd aan de leden naar rato van het aantal certificaten, dat men in bezit heeft. Je ontvangt dus ieder jaar een deel van je investering met winst terug. We hebben berekend dat je zo kunt rekenen op een rendement van tenminste 4%.