Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcode- roos regeling genoemd. De elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt afgetrokken van het elektriciteitsverbruik op je eigen aansluiting (indirect salderen heet dat). Je krijgt energiebelasting terug over de opgewekte elektriciteit.

De energiebelasting is in 2018 € 0,125 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak. Bij het tarief voor energiebelasting dat nu geldt, kom je uit op een rendement van ongeveer 6%.