Op de geluidswal die langs de A58 aan de Dr. Bloemenlaan ligt tussen het Van der Valkhotel en het Elizabethziekenhuis. De geluidswal is 20 meter hoog. De zonnepanelen komen aan de kant van de snelweg te liggen zodat de bewoners van de Leyhoeve er geen hinder van ondervinden.