Een belangrijke reden is dat de geluidswal mooi in de zon ligt en geen last van schaduw heeft. Daar komt bij dat de geluidswal uit vervuilde grond bestaat. Daaroverheen ligt een laag schone grond van 1 meter dik. Omdat de grond vervuild is, is het niet geschikt om op te bouwen of om er gewassen op te telen. Door er nu zonnepanelen op te leggen, krijgt de grond toch nog een nuttige functie. In ieder geval voor de komende 15 jaar.