2 Februari 2009 heeft de gemeenteraad van Tilburg de ambitie vastgesteld om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Op 19 maart 2012 hebben gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero hiervoor een Greendeal gesloten. Deze drie partijen hebben gekeken naar een geschikte plek voor de windmolens.

De grootschalige productie van duurzame energie met de molens op Spinder draagt bij aan de eerdergenoemde doelstelling. Dit is uitgewerkt op een locatie waarbij voor omwonenden de minste hinder werd ondervonden. Het is reeds een plek met industriële uitgangspunten en dicht gelegen bij de snelweg.

Bij de start werd nog uitgegaan van 5 windmolens. Echter tijdens de ontwikkelingsfase is gebleken dat één windmolen mogelijk te veel hinder zou geven aan omwonenden. Het plan voor een 5e windmolen is daarom tijdens het proces komen te vervallen.