2 Februari 2009 heeft de gemeenteraad van Tilburg de ambitie vastgesteld om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Verduurzamen is een opgave voor ons allemaal. Op 19 maart 2012 sloten gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero hiervoor een Greendeal. Samen keken deze drie partijen naar een geschikte plek voor de windmolens.

De grootschalige productie van duurzame energie met de molens op Spinder draagt bij aan de eerdergenoemde doelstelling. Dit is uitgewerkt op een locatie waarbij voor omwonenden de minste hinder werd ondervonden. Het is een plek met industriële uitgangspunten en dichtbij de snelweg gelegen.

Daarnaast is het een locatie waar meer activiteiten op het gebied van duurzaamheid plaatsvinden, een knooppunt van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt biogas gewonnen in de vuilnisbelt en levert het slib van Waterschap de Dommel energie voor een biomassacentrale. Ook is Attero van plan om een zonnepark te ontwikkelen.