De aandelen zijn verhandelbaar. Het is denkbaar dat deelnemers hun aandeel willen verkopen bijvoorbeeld omdat ze hun huis verkopen. De coöperatie zal de verkoop tussen leden en aan nieuwe leden van de wachtlijst bevorderen. De aandelen blijven namelijk tot het einde van de looptijd belastingvoordeel opleveren. De coöperatie zelf zal de aandelen alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode vervalt het voordeel van de energiebelasting, maar het verkopen ervan is dan niet verplicht.