Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen, die we nu nog niet kunnen voorzien, interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan afgebroken, omdat voor de elektriciteit, die dan nog wordt opgewekt geen subsidie wordt ontvangen, en het grondcontract met de gemeente dan afloopt. Het terrein wordt dan in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Met de grondeigenaar zal afgesproken worden dat in het laatste jaar bekeken wordt of de afspraak om te stoppen aangepast moet worden.