Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen, die we nu nog niet kunnen voorzien, interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de VvE, omdat de installatie dan nog wel elektriciteit opwekt, maar de coöperatie daarvoor geen subsidie meer ontvangt. Ook loopt dan het contract met de VvE af. Niettemin zal met de gebouweigenaar in het laatste jaar bekeken worden of de gemaakte afspraak aangepast moet worden.