Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de gebouweigenaren, omdat de installatie dan nog zo’n 10 jaar elektriciteit blijft produceren, maar het belastingvoordeel voor de deelnemers eindigt. Met de gebouweigenaren is afgesproken dat in het 15e en laatste jaar bekeken wordt of de afspraak aangepast moet worden zodat alle betrokkenen er meer voordeel uit kunnen halen.