Winstuitkering hangt af van de restwaarde na 15 jaar en het resultaat van de onderhandelingen met de gebouweigenaren die we tegen die tijd zullen aangaan. De basisafspraak die is gemaakt, is dat de gebouweigenaren dan de installatie over zullen nemen en daar een vergoeding voor zullen betalen.